Monthly Archives: June 2015

Halvårsstatus

Halvårsstatus H1-2015

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Her hvor halvåret er gået, er her en halvårsstatus over kursudviklingen på mine svenske vækstaktier her i 2015.

Aktie

Kurs 30/6-15

Ændring siden nytår

Arocell 7,45

+18,25 %

BrainCool 11,10

+125,15 %

Cantargia* 10,55

(+37,26 i forhold til emissionskurs)

CybAero 14,20

-43,20 %

Dignitana 16,30

+141,48 %

Fortnox 11,60

+5,45 %

G5 Entertainment 32,40

+20,00 %

Heliospectra 10,15

-31,42 %

IVISYS* 6,70

(-4,29 % i forhold til emissionskurs)

Nexam Chemical 8,40

-27,27 %

Phase Holographic Imaging 7,15

– 16,86 %

* Cantargia og IVISYS er noteret i 1. halvår og udviklingen dækker således ikke 6 måneder.

Som det ses, er det særligt Dignitana og BrainCool, der har givet store afkast. Omvendt har faldene i Cybaero og Nexam og Heliospectra været markante.

Havde jeg fulgt en investeringsstrategi med lige store positioner ville afkastet på porteføljen have været godt 20 %. Til sammenligning er f.eks. Aktietorgets aktier under eet steget 21,57 % – altså lidt mere end mine.

Som jeg tidligere har skrevet har beskrevet, er min investeringsstrategi, Bjergetapen, imidlertid ikke at have ensartede positioner i aktierne. Ud over Dignitana og BrainCool har jeg små positioner, mens jeg venter på at aktierne begynder at stige. Først da øger jeg investeringen, hvilket jeg gjorde i Dignitana omkring nytår og i BrainCool i maj. For at give en idé om forholdet, er positionen i Dignitana 10-12 gange større end de øvrige, mens BrainCool er ca. 5-7 gange større. Mit afkast er derfor meget større end de 20 % en jævnt fordelt portefølje ville give.

Mit bedste bud på hvilke af aktierne der vil stige mest i efteråret er Arocell, Dignitana og Braincool. En joker i spillet kunne være Nexam, der de seneste tre måneder er steget 13,5 %. Arocell er i samme tre måneder steget 27,35 %.

For den rigtige risikovillige ligge der en mulighed i at købe Cybaero, idet den er faldet kraftigt på det sidste og nok er ’oversolgt’. RSI er på 26,0 efter lukketid i dag, den 30/6. (RSI fortæller om aktiens momentum, dvs. om den seneste tids lukkekurser har bevæget i samme retning. En RSI under 30 plejer man at sige er signal om at aktien sandsynligvis vil stige igen, da den er ’oversolgt’. Det kan nok bedst oversættes med, at den er blevet for billig.) Jeg har bemærket at et par bloggere i dag har skrevet om at de har samlet aktien op både i går og i dag.

Opdateret 1/7: Jeg pegede i går på at den risikovillige kunne købe Cybaero. Kursen er i dag steget 19,25 %, så rådet var ganske godt – om end årsagen var en helt anden end jeg tog udgangspunkt i. Cybaero gav i dag meddelelse om at selskabet har leveret de første helikoptersystemer til Kina.

Dignitana's DigniCap

Dignitanas amerikanske eventyr

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De fleste danske investorer kan sikkert huske, hvordan det gik Novo-aktien da FDA, mod forventning ikke godkendte Novos nye håb, Tresiba i 2013. Novo-kursen fik en gevaldig mavepuster, for en godkendelse på det amerikanske marked er på mange måder en dør til det det forjættede land: Markedet er enormt og mange amerikanere (eller deres forsikringsselskab) er villige til at betale for de bedste behandlinger.

Og således venter Dignitanas aktionærer også på FDA denne sommer. På at de godkender Dignicap, Dignitanas hætte, der forebygger tab af hårer ved kemobehandlinger, bliver godkendt til det amerikanske marked. I starten af året indleverede selskabet den sidste del af dokumentationen til FDA, og i marts kontaktede FDA selskabet og forslog at proceduren kunne ændres til en mindre omfattende og hurtigere, idet behandlingen ikke indebærer risici for patienten. Det har været befriende for aktionærerne – og ikke mindst de kommende brugere – at den kliniske evidens for effekten er så klar: 70 % af patienterne oplevede kun begrænset eller meget begrænset hårtab, mens alle i kontrolgruppen oplevede hårtab.

Dignitanas udstyr har været på det europæiske marked siden 2012/13, fik godkendelse i Kina 2014 og venter her i 2015 på at bliver godkendt til det amerikanske marked. Continue reading

Kurser og investeringsstrategi – når bjerget kommer til mig

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

I mit tidligere indlæg om udvælgelse af aktier, lovede jeg at skrive om, hvordan jeg ser på kursen, når jeg køber mig ind i en aktie.

Allerførst vil jeg slå fast, at kursen er sekundær for mig. Når jeg køber mig ind i vækstaktier, gør jeg mig primært overvejelser om virksomheden, produkterne, udviklingsstadiet, fremtidigt investeringsbehov osv. Dagskursen kommer i anden række.

Dermed ikke sagt den ikke er vigtig. Vækstaktier er kendt for ganske store udsving, typisk kan mine aktier ligge og svinge 4-5 % om dagen, uden anden grund end at spreadet, dvs. forskellen på salgs- og købspris, er stort. Kunsten er selvfølgelig at undgå at købe sig ind til den dyre pris, hvis aktien over en periode har svinget frem og tilbage mellem de samme to punkter.

I perioder kan aktierne også stige – eller falde – ret voldsomt uden synlig grund. Måske har det kort forinden været en PM, der har trigget en bevægelse. Jeg forsøger i det tilfælde altid at lede efter og forhåbentligt finde grunden. Continue reading

Aktier og tid

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Dagens indlæg er i det mere filosofiske hjørne, idet jeg har observeret at tidsaspekter spiller en forskellig rolle i forskellige aktier – og for forskellige investorer. Og det handler ikke om hvorvidt man går lang eller kort, men om noget mere fundamentalt i vores vurdering af en aktie. Tiden betyder noget forskelligt for prissætningen af aktier – og ikke mindst for investorernes adfærd afhængigt at aktietype. Fortid, fremtid og nutid spiller simpelthen forskellige roller.

Tegnet med den grove pensel kan jeg se to yderpositioner.

Den ene er value-aktier. Her spiller fortiden en stor rolle: den eftertragtede aktie har en historie med store og stigende udbytter. Value-aktier prissættes groft sagt ved at trækkes en streg gennem fortiden og ud i fremtiden, så i det omfang der overhovedet er tale om en billede af fremtiden, er det i alt fald tegnet og farvet af fortiden. Og når vi ser på prissætningen, indregnes selvfølgelig et element af fremtid, men ofte en nær fremtid (renteniveau, makroøkonomi, forventninger til næste års udbytter osv.). I årsrapporterne optræder det typisk i afsnittet om prognoser for næste år. Så fremtiden er er den nære, konkrete fremtid. Man kan i høj grad sige, at for value-aktierne er forventningen til fremtiden skabt af fortiden. Continue reading

Virksomheden bag vækstaktien – min udvælgelse

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Kursraketter, højrisikoaktier, vækstaktier, gazelleaktier – kært barn har mange navne. Når jeg sætter mine penge i denne type aktier, er det for – som enhver anden investor – at få et afkast af mine investeringer. Og vil selvfølgelig allerhelst slå markedet. Hvis det skal lykkes må jeg derfor ikke investere med bind for øjnene. Det kræver åbne øjne – både over for potentielle muligheder og for risici.

Så jeg leder løbende efter svenske vækstaktier at investere i. Når jeg møder en mulighed, vurderer jeg en række forskellige aspekter, men lytter også til min mavefornemmelse. Mavefornemmelsen er svære at blogge om, men mine bevidste overvejelser deler jeg gerne.

Det er vigtigt både at vurdere virksomheden bag aktien – men også at se kritisk på aktiens bevægelser. Aktiens bevægelser vender jeg tilbage til i et senere indlæg. I dag koncentrerer jeg mig om vurderingen af virksomheden. Continue reading

Nøj, det ikk’ for børn – investor-TV om svenske vækstaktier

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Internettet har gjort det lettere at være fritidsinvestor. Ikke nok med at adgangen til at handle værdipapirer er blevet lettere med online-løsninger, adgangen til informationer om de aktier, man ejer – eller overvejer at investere i – er også blevet lettere.

Personligt er jeg kommet til at holde af investor-tv. Ikke at genren ligefrem er filmisk ny-skabende eller har æstetikken i centrum, men den giver mig, hvad jeg efterspørger: informationer om mine aktier, kendskab til produkterne, ansigter på dem jeg betror mine penge. Med andre ord: Fuldblods nørde-tv!

Nettet og investor-tv betyder nemlig, at jeg ikke behøver at være der. Jeg behøver ikke være i Malmö eller Göteborg en torsdag formiddag for at overvære en række præsentationer, men kan sidde i ro og mag og se dem søndag formiddag eller mandag aften hjemme i sofaen. Super praktisk for den nysgerrige fritidsinvestor, der gerne vil holde sig orienteret!

Ekstrabonus tilmed blog-snakken der følger: Får vi en ny-emission (NE, på svensk blogsprog)? Er de foran – eller bagud? Antydes det at et PM kan ventes hver dag det skal være? Osv. Der gøres store anstrengelser for at læse mellem linjerne og tolke de forskellige udsagn. Ord vejes på en guldvægt. Læs jævnligt Dagens Industris Börssnack, og du vil se, hvad jeg mener. Continue reading

Den nemme guide til at deltage i svenske emissioner

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Det er forbløffende let at deltage i enten ny-emissioner eller aktieudvidelser i svenske vækstselskaber. Her er en lille, men udførlig, guide til processen.

Før man deltager

Man skal gøre to forarbejder:

  • Man have sig et udenlandsk depot i sin bank.
  • Så skal man se sig rigtig godt for, hvad man sætter penge i.

Det første tager et par hverdage – afhængigt af bank. Det andet kan godt tage længere tid. For mig var processen omvendt:  at jeg fandt en aktie i en udvidelse, jeg tænkte, jeg måtte eje (jeg fik den i øvrigt ikke, og købte den alligevel efterfølgende) og arbejdede mig baglæns derfra.

Det er den største del af arbejdet!

Bestille aktierne

Aktierne sælges ikke via book-building, hvor du ikke kender prisen, men sælges til en fast udbudspris som fremgår af prospektet. Continue reading

Oncology Venture

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Oncology Venture –  endnu et danske selskab på svensk børs

I starten af juni dukke en mail op i min mailbox fra Sedermera Fondkommission. Har man deltaget i aktieudvidelser eller ny-emissioner, kommer man på mailisten og modtager løbende prospekter.

Mailen indeholdt prospekt om Oncology Venture, der ny-emitteres på Aktie Torget i løbet af sommeren.

Det bemærkelsesværdige ved mailen var ikke så meget, at den kom, som at Oncology Venture er det andet danske selskab, der her i 2015 vælger at notere sig i Sverige. Det første var IVISYS – jeg har tidligere skrevet om IVISYS her.

Både IVISYS og Oncology Venture har været i danske medier og peget på at mindre selskaber har svært ved at blive notet i Danmark, og at der er dårlige muligheder for at rejse penge via emissioner i Danmark. Et kik på omsætningen på mindre danske aktier, viser at de handles sjældent, og at der ofte er et stort spread mellem buddene på købs- og salgssiden. Men tilbage til mailen og selskabet Oncology Venture: Continue reading

Mens vi venter på en PM – aktier i start-up virksomheder

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Set med traditionelle investorøjne kan det være irrationelt at investere i en virksomhed der har en omsætning på 0 kr. – hvad den i øvrigt også havde hele sidste år. Glem alt om P/E og alle de nøgletal man normalt tjekker.

Det tog mig også noget tid at gennemskue hvorfor en aktie i en virksomhed uden omsætning pludseligt steg måske 80% på en uge – for så to uger senere at halvere sin værdi igen. Og ikke mindst tog det mig også en rum tid at komme til et punkt hvor der var nok is i maven til ikke at blive alt for euforisk eller gå helt i panik over den type udsving. Pludselig var depotet røget gennem taget og kort efter skulle jeg skrabe resterne af gulvet.

Vækstaktier lever sit eget liv. Og det er i endnu højere grad, end for større selskaber ,forventning der styrer kurserne. Det er i hvert tilfælde ikke det direkte afkast – for det er der ikke noget af. Da jeg bevægede mig ind på dette felt, lærte  jeg hurtigt et nyt ord: burn-rate.

Lad mig give et eksempel. Jeg har en mindre aktiepost i Arocell, et meditech-selskab, der laver udstyr, som kan måle vækst i kræftknuder. Deres produkt, når det kommer på markedet, vil gøre overvågningen af cancer-behandlede letter, billigere og mere præcis. Deres Q1-15 viste en omsætningen på 0 SEK i kvartalet, og der var en burn-rate på 3,2 mill SEK. Aktien er steget på det sidste. Continue reading